Nhà máy thủy điện Bá Thước 2 - Thanh Hóa

Nhà máy thủy điện Bá Thước 2 - Thanh Hóa

Công ty TNHH BIGWIN cung cấp 1 tổ máy phát điện 1000 KVA cho nhà máy thủy điện Bá Thước 2 - Thanh Hóa . Dự án được thực hiện vào tháng 8 năm 2012 .

Xem tiếp